זהוי כתב יד

זהוי כתב יד, השוואת כתב יד:

כתב יד ניתן להשוואה לכתב יד אחר על סמך תכונות כתיבה שאנו משווים בין כתב אחד לשני, במטרה לקבוע באם שני כתבי היד נכתבו ע"י אותו אדם, או שני כותבים אחרים.

תכונות הזיהוי של כתב היד הן:

א. תכונת מבנה האותיות והווריאציה הטבעית של הכותב.
ב. תכונת קוי הסיום.
ג. תכונות קו התחלתי.
ד. תכונת הנטייה של האות – המיוחד בתכונה זאת כאשר הנטייה של אות אחת או יותר במהלך אותו כתב יד, יש בו נטייה בולטת ומנוגדת לנטייה הכללית של כתב היד.
כי אז יש להדגיש את הנטייה של אותה אות שהיא חריגה לנטייה הכללית של כתב היד.
ה. תכונת מיקום האות במילה- יש לבדוק את מיקום האותיות בתוך המילה, לפעמים יכול להיווצר מצב שבו אות מסויימת תהיה בעלת מקום חריד, לדוגמא: אות גבוהה באופן חריג ביחס ליתר האותיות באותה מילה, או מיקום של אות שתהיה במיקום תחתון חריג לדוגמא האות "ע", ביחס ליתר האותיות באותה מילה, או מבנה חיבור של שתי אותיות או חלקי אותיות בגוש המילה, שעשוי להיות מחובר ובמיקום חריג לעלה או למטה.
ו. הגודל האבסלוטי של האותיות בגוש המילה- גודל הכתב יחסית לרוחב השורה בנייר.
ז. תכונת הרווחים בין המילים:בתכונת הרווחים בין המילים אנו מבדילים בין רווחים גדולים בין מילה אחת לשניה.
תכונת הרווח בין האותיות- בתכונה זו אנו מבחינים בין שלושה רווחים: 1. רווח גדול בין האותיות. 2. רווח קטן בין האותיות.
3. רווח סגור בין האותיות.
ח. תכונת השוליים הימניים- מבחינים בשולים ימניים גדולים, קצרים, חסרים , צפופים.
כנ"ל לגבי השוליים השמאליים.
לפעמים עשוי הכותב לכתוב כל שלא ישאיר כלל רווחים לא בשולים הימניים ההתחלתיים ולא בשולים הסופיים משמאל.
ט. המרחק בין שורות הכתיבה- תכונה זאת חשובה בעיקר כאשר כתב היד  כתוב בדף חלק ללא שורות.
י. תכונת כיוון כתיבת שורות הכתיבה-גם כאן ניתן להבחין בד"כ בכתיבה בדף חלק ולא שורות, בכיוון ישר או כיוון יורד/נוטה, כיוון עולה נטייה כלפי מעלה.
יא. תכונת הלחץ היחסי של הכותב.
יב. חיבורים בין האותיות בגוש המילה
יג.המוטוריקה הקווית – מהירות קו הכתיבה, שטף הכתיבה.

דרגות זיהוי

1. בדרך כלל מומחים משתמשים בדרגות זיהוי כל אחד ודרכו, וכל אחד בהתאם לניסוחו.
2. לא קיימות דרגות זיהוי או אי זיהוי, המשמשים את כל המומחים בצורה זהה.
3. דרגות הזהות לחיוב ושלילה שהח"מ משתמש בהן הנן:

א) מצאתי סבירות גבוהה ביותר (דרגת זהות מס' 1) שהחתימה ו/או כתב היד , נכתבו על ידי פלוני אלמוני.
לצורך המחשה דרגת זהות זאת שהיא הדרגה הגבוהה ביותר, מתאימה בין 90% ל-100%.

ב) מצאתי סבירות גבוהה (דרגת זהות מס' 2), שהחתימה ו/או כתב היד נכתבו על ידי פלוני אלמוני.
זוהי דרגת הזהות השניה ולצורך המחשה, הרי שהיא נעה בין 80% ל-90%.

ג. מצאתי סבירות (דרגת זהות מס' 3), שהחתימה ו/או כתב היד נכתבו על ידי פלוני אלמוני.
זוהי הדרגה השלישית והנמוכה ביותר מבחינת זהות הכותב, ולצורך המחשה הרי שהיא נעה בין 60% ל-80%.

ד. החתימה ו/או כתב היד לא נכתבו על ידי פלוני אלמוני.

ה. לא מצאתי זהות בין החתימה ו/או כתב היד לדוגמאות כתב ידו של פלוני אלמוני.

ו. לא ניתן לשלול את האפשרות של כתיבת החתימה ו/או כתב היד לפלוני אלמוני.
במקרה זה המומחה לא יכול להגיע לדרגת זהות אחת משלושת הדרגות הראשונות 1, 2, 3, כאמור לעיל, מאחר ולא מצא תכונות בכמות ואיכות מספקת.

ז. לא ניתן לייחס או לשלול את אפשרות כתיבת החתימה ו/או כתב היד לפלוני אלמוני.
במקרה זה מאחר, וכדוגמא החתימה שבמחלוקת פשוטה ואין בה תכונות ייחודיות וכך גם מבחינת כתב היד, כשמדובר במילה אחת או קצת יותר וכתב יד זה חסר בו תכונות ייחודיות, הרי שהמומחה נמנע מלקבוע מצב של שלילה או חיוב.