בדיקת כתבי יד וחתימות

השוואת כתב יד וחתימות

השוואת כתב יד וחתימות, המומחה צריך לענות על השאלה, באם מסמך מסוים נכתב ע"י אדם מסויים.
לצורך הבדיקה ולמתן תשובה נחוצים למומחה מסמכי השוואה (דוגמאות).

בדיקת כתב יד

השוואת כתב יד, צריכה לענות על השאלה, באם מסמך מסויים נכתב ע"י אדם מסויים.

התנאי הבסיסי למתן תשובה, הוא מסמכי השוואה באיכות וכמות מספקת, לצורך השוואה מתאימה.
הוכחת הזיהוי של כתב יד וכותב, תלויה במציאת תכונות זהות בין הכתב שבמחלוקת לדוגמאות כתב יד המושוות.

לא יתכן להגיע למסקנה של זיהוי כתב יד וכותב בזמן שקיים ניגוד עקבי ולו אחד, ושלא ניתן הסבר המבוסס להיווצרותו.
קיימות מספר תכונות או סימנים שעליהם ניתן יהיה לבסס את זיהוי הכותב.
לכל כותב כתב אינדיבידואלי משלו.
ככל שכמות הכתב שבמחלוקת רבה יותר, כך יימצאו יותר תכונות שונות  ומספר רב יותר של תכונות מנוגדות אשר מבדילות כתב אחד ממשנהו.
אך, גם בכמות כתב יד מועטת ניתן להצביע על ניגודים בין שני כתבי יד שונים, רק שכמות התכונות והסימנים המנוגדים יהיו מועטים.
מטבע הדברים בכמות מועטת של כתב יד לא ניתן למצוא את כל מכלול התכונות והסימנים המהווים ניגוד לכתב יד אחר.
יתכנו מקרים שכמות הכתב מועטת אך איכות התכונות בולטות מאוד ויהוו בסיס איתן למסקנה של ניגוד בתכונות בהשוואה בין שני כתבי יד.

עקביות מצביעה על אמיתות - ככל שתכונות כתב היד במהלך כתיבה אחד, תחזורנה על עצמן באופן עקבי, הדבר ישמש הוכחה לאמיתות הכתב של אותו כותב או להיפך.

בדיקת חתימות

החתימה היא פעולה מכנית המתבצעת ע"י החותם באמצעות מכשיר כתיבה.
החתימה היא צירוף של תנועות שהחותם התאמן בהן במקרים רבים, לעיתים מדובר בחתימה המורכבת מאותיות ולעיתים חתימה המורכבת מקוים ולולאות - שירבוט.
בד"כ חתימותיו של אותו אדם דומות אחת לשניה, אך הדמיון העקרי לא במראה החיצוני, אלא בסימנים בתכונות הכתיבה ובמבנה החתימה אותם מגלה המומחה.

קיימות שיטות שונות לזיוף חתימה:

- זיוף ע"י העתקה.

- זיוף חופשי, ע"י תרגול המודל.


- זיוף עצמי, החותם מנסה לשבש את חתימתו שלו.