השוואה על סמך מסמך מצולם, האם ניתן?

לא אחת נתקלים בשאלות ובספקות בענין בדיקת מסמך מצולם ולא מקורי,
האם ניתן לערוך בדיקה והשוואה על סמך מסמך מצולם?
אחת הטענות שנטענות כי חוות דעת לקוייה , היות ונערכה הבדיקה וההשוואה על סמך מסמך מצולם.
מבחינת הקושי בהשגת המסמך המקורי, באם ניתן או לאו, על כך השיב בית המשפט הנכבד:

ת.פ. 285/61/7 -
" לא בכל מקרה אפשר לבחור את התנאים הטובים ביותר למטרת השוואה של כתב יד ואם לפי החומר שיכולים היו להשיג, אפשר היה לבוא למסקנה בטוחה, די בכך, ואין בית המשפט יכול לסרב להכיר בממצאים רק משום שיכולים באופן תיאורתי לעשות השוואה, בדרך נוחה יותר, בין המקור והמסמכים הנדונים".

ע"פ 105/51 -
"וכדי למנוע אי הבנה, מבקשים אנו לציין כי במקרים בהם הצגת מקורו של מסמך כרוכה בקשיים מיוחדים או שאינה מעשית, יוותר בית המשפט על הבאתו".

אין ספק שמסמך מקורי מקל על עבודת המומחה בהשוואה, אך מנגד השוואת כתב יד וחתימות יכולה בהחלט להיערך על סמך צילומים, כשאין אפשרות להשיג את המסמך המקורי מסיבה כלשהי, וזאת כמובן בתנאי שאיכות הצילומים תהיה טובה, כך שתאפשר עריכת השוואת כתב יד מתאימה.

כשהמומחה נדרש לערוך השוואת כתב יד/חתימות במסמך שבמחלוקת מצולם לבין דוגמאות להשוואה,
אין מניעה לערוך השוואה מתאימה.
מסמך מקורי מטבע הדברים משקף בצורה נאמנה את אותם פרטים שמומחה מחפש בבדיקתו.
תצלום בעל איכות טובה, עשוי להביא לתוצאות טובות מבחינת הזיהוי, למרות העובדה שהמסמך אינו מקורי.
במידה וישנו צילום גרוע עשוי להיות גורם המגביל את ההשוואה, משום שתכונות כתב יד תופענה בצורה מטושטשת ופגומה, המקשה ואינה מאפשרת עריכת השוואה, ולא ניתן לאבחן תכונות כתב יד בצורה ברורה, בכמות ואיכות מספקת.
מאידך, אם צילום יהיה בעל איכות בינונית, וניתן יהיה לאבחן בו תכונות בעלות איכות וכמות מספקת, שיאפשרו להגיע לזיהוי מאחר והפרטים החשובים בעלי איכות וכמות בחתימה או בכתב היד לא הושמטו, נעלמו, או טושטשו וניתן לאבחן אותם.

במסמך מצולם בעל איכות צילום טובה ונקיה, כשכתב היד מופיע בצורה ברורה, ניתן בהחלט למצוא תכונות כתב יד הקיימות ולהשוותן עם דוגמאות כתב יד במסמכים מקוריים המשמשים בסיס להשוואה.
תכונות כתב יד החשובות למומחה כתב יד באבחון כתב יד גם במסמך מצולם:
שטף – אבחון שטף הכתיבה בכתב יד, המשקף את אמיתות הכתיבה של הכותב ומסיר אפשרות סילוף והסוואה.
השטף מצביע על הקצב הטבעי של הכותב, קצב הכתיבה האישי ניתן להבחנה גם במסמך מצולם,
בצורה ברורה ביותר.

כמות הכתב – כמות כתב גדולה מסייעת אף היא לתכונת השטף.

מבנה האות, קו האות, קו הסיום, קו ההתחלה, מבנה החיבור, חיבורים בין אותיות ומיקום האותיות.


תכונה חשובה אשר לא ניתנת לבדיקה במסמך מצולם היא – תכונת הלחץ -
לחץ הכתיבה של הכותב במהלך כתיבתו במכשיר הכתיבה, אופן כתיבת הכותב במכשיר הכתיבה.
יש לך שאלות? אשמח לעזור!

הנכם מוזמנים לשלוח לי מייל, טופס פרטים או להתקשר אלי לטלפון 054-4341715

צרו איתי קשר